Câu hỏi:
Holding two long poles, five fellows Chase a herd of white buffalo into a cave.
Đáp án:
Eating rice with a pair of chopsticks.
0
0
Chia sẻ với bạn bè