Câu hỏi:
Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?
Đáp án:
Con người
0
0
Chia sẻ với bạn bè