Câu hỏi:
Con cua cà mau đỏ chạy đua với con cua cà mau xanh. Con cua đỏ có chiều dài càng là 3cm, chân dài 5cm. Con cua xanh có chiều dài càng là 2cm, chân dài 4cm. Tuy nhiên con cua đỏ bị mất 2 cái chân. Hỏi con cua nào chạy nhanh hơn?
Đáp án:
Con cua xanh (do cua đỏ là cua đã bị luộc)
0
0
Chia sẻ với bạn bè