Câu hỏi:
How do chickens like to dance?
Đáp án:
Chick to chick
0
0
Chia sẻ với bạn bè