Câu hỏi:
Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết. Tại sao (ko ai cứu hết)?
Đáp án:
Bả đi tàu ngầm
0
0
Chia sẻ với bạn bè