Câu hỏi:
Có một rổ táo, trong rổ có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả mà vẫn còn một quả trong rổ?
Đáp án:
Trái cuối sẽ để trong rổ và đưa luôn cho người nhận cả cái rổ
0
0
Chia sẻ với bạn bè