Câu hỏi:
What does a chicken say instead of good?
Đáp án:
EGGcelent
0
0
Chia sẻ với bạn bè