Câu hỏi:
Có 1 chiếc thuyền tối đa là chỉ chở được hai người, nếu thêm người thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao người ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng Mỹ đen và ba thằng Mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà ko bị chìm?
Đáp án:
Vì thật sự chỉ có 2 người: Ba của thằng Mỹ đen và Ba của thằng Mỹ trắng
0
0
Chia sẻ với bạn bè