Câu hỏi:
Why do chimneys smoke?
Đáp án:
Because they can't chew.
0
0
Chia sẻ với bạn bè