Câu hỏi:
Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói thì sống?
Đáp án:
Con heo đất
0
0
Chia sẻ với bạn bè