Câu hỏi:
What do Christmas and crabs have in common?
Đáp án:
Sandy claws.
0
0
Chia sẻ với bạn bè