Câu hỏi:
Bạn thử chứng minh "3n = 4 với mọi n" thử xem nào?
Đáp án:
3n = Ba n 4 = Bốn = Bố n
0
0
Chia sẻ với bạn bè