Câu hỏi:
Có một đống chuột chù đi qua một cái cầu, một con bị ngã xuống sông, hỏi còn bao nhiêu con trên cầu?
Đáp án:
Không còn nào cả (một đống chuột chù nghĩa là một chú chuột đồng)
0
0
Chia sẻ với bạn bè