Câu hỏi:
Cái gì mà khi các bạn xin người khác để lấy nghĩa là các bạn đã có?
Đáp án:
Xin lỗi
0
0
Chia sẻ với bạn bè