Câu hỏi:
What is a comedian's favorite food?
Đáp án:
Pun-cake.
0
0
Chia sẻ với bạn bè