Câu hỏi:
Con cua gì có chín chân chín càng?
Đáp án:
Cua luộc
0
0
Chia sẻ với bạn bè