Câu hỏi:
Đố mọi người có 1 con mà lúc lên, lúc xuống, lúc sang trái, lúc sang phải, nhưng nó không bao giờ chuyển động hay nhúc nhích đi đâu được
Đáp án:
Con đường
0
0
Chia sẻ với bạn bè