Câu hỏi:
Con gì có mũi mà không có mắt, có lưỡi mà không có miệng?
Đáp án:
Con dao
0
0
Chia sẻ với bạn bè