Câu hỏi:
I'm not clothes but I cover your body;
Đáp án:
Bar of Soap
0
0
Chia sẻ với bạn bè