Câu hỏi:
Where do burgers like to dance?
Đáp án:
At a meatball!
0
0
Chia sẻ với bạn bè