Câu hỏi:
How do you divide the sea in half?
Đáp án:
With a sea saw.
0
0
Chia sẻ với bạn bè