Câu hỏi:
Blend a teapot shot so the pearlies won't rot!
Đáp án:
Toothpaste!
0
0
Chia sẻ với bạn bè