Câu hỏi:
null
Đáp án:
Wet, duh!
0
0
Chia sẻ với bạn bè