Câu hỏi:
What can't the donut do?
Đáp án:
The donut, can't do-nut.
0
0
Chia sẻ với bạn bè