Câu hỏi:
Why do Egyptian pyramids have doorbells?
Đáp án:
So you toot-'n'-come-in.
0
0
Chia sẻ với bạn bè