Câu hỏi:
What kind of dog does dracula have?
Đáp án:
A blood hound.
0
0
Chia sẻ với bạn bè