Câu hỏi:
Why is Dracula afraid of a cold?
Đáp án:
He's scared of frostbite!
0
0
Chia sẻ với bạn bè