Dễ nhất

Thử xem những câu đố này có làm khó được bạn không nào?

header image
Câu hỏi:
Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này?
Đáp án:
Đừng tưởng tượng nữa
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con gì càng to càng nhỏ?
Đáp án:
Con cua
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Người đàn ông duy nhất trên thế giới có sữa là ai?
Đáp án:
Ông Thọ
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có một tàu điện đi về hướng nam. Gió hướng tây bắc. Vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào?
Đáp án:
Tàu điện không có khói
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Vật gì có thể giúp chúng ta nhìn xuyên tường?
Đáp án:
Cửa sổ
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con cua gì có chín chân chín càng?
Đáp án:
Cua luộc
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thấy
Đáp án:
Tương lai
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Cái gì mà khi các bạn xin người khác để lấy nghĩa là các bạn đã có?
Đáp án:
Xin lỗi
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?
Đáp án:
Hai quả (bạn vừa mới lấy)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?
Đáp án:
Phòng số ba (sư tư đã chết đói hết rồi)
0
0
Chia sẻ với bạn bè