Dễ nhất

Thử xem những câu đố này có làm khó được bạn không nào?

header image
Câu hỏi:
Con gì 2 đầu 9 đuôi?
Đáp án:
Con số 29
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con gì đập thì sống, không đập thì chết?
Đáp án:
Con tim
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?
Đáp án:
24 con (điếc là bị hư tai, hư tai là hai tư)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?
Đáp án:
Thứ 2
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?
Đáp án:
Gà mái và gà con
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con trai có gì quí nhất?
Đáp án:
Ngọc trai
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?
Đáp án:
Chỉ xuống đất
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Lịch nào dài nhất?
Đáp án:
Lịch sử
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Quần rộng nhất là quần gì?
Đáp án:
Quần đảo
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì ?
Đáp án:
Hội liên hiệp phụ nữ
0
0
Chia sẻ với bạn bè