Dễ nhất

Thử xem những câu đố này có làm khó được bạn không nào?

header image
Câu hỏi:
Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân? Và vịt nào đi bằng 2 chân?
Đáp án:
Chuột Mickey và tất cả các con vịt
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Một con hổ đang bị xích vào một gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố bạn làm sao nó ăn được bụi cỏ?
Đáp án:
Hổ không ăn cỏ
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Một con trâu bị cột vào sợi dây dài 15m, cách 16m thì có một máng cỏ. Hỏi con trâu phải làm sao để ăn được cỏ?
Đáp án:
Nó cứ đi tới ăn, vì sợi dây chỉ cột vào con trâu chứ không cột vào thứ gì khác
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì?
Đáp án:
Nam
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Tay trái cầm một cây thước, tay phải cầm một cây bút, làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác?
Đáp án:
Bỏ cây thước và cây bút đi, cầm cái compa lên vẽ
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Từ nào trong tiếng Việt có chín mẫu tự h?
Đáp án:
Chính
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Tháng nào ngắn nhất trong năm?
Đáp án:
Ba và tư (chỉ có 2 ký tự)
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Con gì càng tối càng sáng
Đáp án:
Con đom đóm
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Có một sợi dây nếu đốt cháy hết từ đầu này sang đầu kia thì mất 10 phút. Sợi dây này không đồng chất, có đoạn cháy nhanh, đoạn cháy chậm. Bạn có trên tay một cái bật lửa, hỏi làm thế nào để đốt cháy hết được sợi dây sau 5 phút?
Đáp án:
Ta sẽ đốt cả 2 đầu sợi dây
0
0
Chia sẻ với bạn bè

Câu hỏi:
Dùng một nét vẽ duy nhất thêm vào biến giá trị IX thành 6
Đáp án:
Vẽ thêm ký tự S phía trước, chúng ta sẽ có "SIX"
0
0
Chia sẻ với bạn bè