Câu hỏi:
null
Đáp án:
corn on the cob. you throw out the cob
0
0
Chia sẻ với bạn bè