Câu hỏi:
Which is correct to say, "The yolk of the egg are white," or "The yolk of the egg is white?"
Đáp án:
Neither, because egg yolks are yellow.
0
0
Chia sẻ với bạn bè