Câu hỏi:
What is a sycophant?
Đáp án:
An unhealthy pachyderm.
0
0
Chia sẻ với bạn bè