Câu hỏi:
Bạn đang trên đường đến siêu thị, bạn gặp một người đàn ông và hai người phụ nữ, mỗi người mang theo một con mèo, mỗi con mèo có 4 con mèo con. Vậy có bao nhiêu cái chân đến siêu thị?
Đáp án:
Hai chân (chỉ có bạn đi đến siêu thị)
0
0
Chia sẻ với bạn bè