Câu hỏi:
Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”
Đáp án:
Một chữ C (viết hoa trong từ Cơm)
0
0
Chia sẻ với bạn bè