Câu hỏi:
Một tá chiếc móc khóa gồm bao nhiêu chiếc chìa khóa?
Đáp án:
Chỉ có móc thì không có chìa
0
0
Chia sẻ với bạn bè