Câu hỏi:
Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?
Đáp án:
Hôm qua, hôm nay và ngày mai
0
0
Chia sẻ với bạn bè