Câu hỏi:
Ba con gà thì sẽ có bao nhiêu cái răng?
Đáp án:
Gà không có răng
0
0
Chia sẻ với bạn bè