Câu hỏi:
Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì?
Đáp án:
Nam
0
0
Chia sẻ với bạn bè