Câu hỏi:
Where do cows go for entertainment?
Đáp án:
The moovies.
0
0
Chia sẻ với bạn bè