Câu hỏi:
null
Đáp án:
Roasting meat on a spit.
0
0
Chia sẻ với bạn bè