Câu hỏi:
What do you call a fish with no eye's?
Đáp án:
Fsh.
0
0
Chia sẻ với bạn bè