Câu hỏi:
Where do fish go for vacation?
Đáp án:
Finland.
0
0
Chia sẻ với bạn bè