Câu hỏi:
If you eat me, my sender will eat you. What am I?
Đáp án:
A Fish Hook.
0
0
Chia sẻ với bạn bè