Câu hỏi:
What fastens two people yet touches only one?
Đáp án:
A wedding ring.
0
0
Chia sẻ với bạn bè