Câu hỏi:
I'm done to the chief,
Đáp án:
Hail
0
0
Chia sẻ với bạn bè