Câu hỏi:
Who invented fractions?
Đáp án:
King Henry the 1/8!
0
0
Chia sẻ với bạn bè