Câu hỏi:
What wears a coat all year-round?
Đáp án:
A dog.
0
0
Chia sẻ với bạn bè