Câu hỏi:
Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?
Đáp án:
Gà mái và gà con
0
0
Chia sẻ với bạn bè