Câu hỏi:
What are ghost's favorite pants to wear?
Đáp án:
Boo-jeans.
0
0
Chia sẻ với bạn bè